Cart

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

www.freshandnatural.pl

 1.        Szanując prawa Klienta i  respektując ustawę  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883)Fresh&Natural Sp. z o.o. zapewnia, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie ochrony i poufności podczas zbierania i przetwarzania danych osobowych swoich Klientów. Dostęp do baz danych posiadają jedynie pracownicy uprawnieni przez Administratora.
 2.        Administratorem Danych Osobowych jest: Fresh&Natural Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 117 lok. 207, 00-140 Warszawa. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.freshandnatural.pl, prowadzony jest przez Fresh&Natural Sp. z o.o., al. Solidarności 117 lok. 207, 00-140 Warszawa, NIP: 5223041033, REGON: 362744125, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000580493, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Biuro handlowe: ul. Kajki 74, 04-621 Warszawa, tel.: +48 577 522 954, [email protected] (biuro obsługi) [email protected] (sklep internetowy)
 3.        Na potrzeby realizacji usług świadczonych przez sklep zbierane i przetwarzane są  następujące dane osobowe:
 •          Imię i nazwisko
 •          Adres zamieszkania
 •          Nr telefonu
 •          Adres email  
 •          Adres IP
 •          Cookies 

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 •          Nazwę firmy;
 •          numer NIP.
 1.        Podanie powyższych danych jest dobrowolne.
 2.        Dane przekazywane przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności z przepisami  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych. Zgodnie z przytoczoną Ustawą, Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia. 
 3.        Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania statystycznych danych demograficznych.
 4.        W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu realizacji zamówienia:
 •          firmie kurierskiej wskazanej przez Klienta;
 •          firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);
 •          Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
 1.        W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000274399, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 2.        W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Fresh&Natural Sp. z o.o. będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe.
 3.    Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4.    Administrator stosuje pliki cookies , poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów.
 5.    Informacje zbierane przy pomocy plików cookies pozwalają dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów.
 6.    Dane gromadzone przy użyciu plików cookies zbierane są wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów i są przechowywane i zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

 

Dodaj komentarz