Cart

Dane osobowe

Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych należy do naszych podstawowych obowiązków. W związku z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), a także innymi mającymi przepisami prawa informujemy Państwa o prawach z jakich możecie skorzystać, a także spełniamy nasz prawny obowiązek informacyjny wobec wszystkich, którzy korzystają, lub będą chcieli skorzystać z naszych usług.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania informacji dot. wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w przepisach prawa. W przypadku zmian umieścimy na naszej stronie internetowej zmodyfikowaną wersję zapisów dot. ochrony danych osobowych.

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.freshandnatural.pl jest Agnieszka Zawiska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą VAO LAB Agnieszka Zawiska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Okuniewska 70, 05-074 Halinów, NIP: 9521626847, REGON: 140185005, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@freshandnatural.pl, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie „Usługodawcą”.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy w celu świadczenia naszych usług?

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Państwa i za Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodą. Zbieramy tylko i wyłącznie dane zwykłe, nie ingerując w żaden sposób w szczególną kategorię danych.

Zbieramy dane na potrzeby realizacji:

 1. zamówień w sklepie internetowym – imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu
 2. wysyłki newslettera – imię i nazwisko, adres e-mail
 3. odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym – imię i nazwisko, adres e-mail
 4. kontaktu z nami w sposób inny niż poprzez Internet (np. telefonicznie, pocztą tradycyjną).

W jakim celu wykorzystujemy przekazane nam dane?

Podane dane osobowe wykorzystujemy w celu oferty naszych usług, w tym:

 1. przetwarzania zamówień, w tym obsługi, weryfikacji, jak i wysyłki zamówionych towarów, wystawiania faktur,
 2. wysyłki informacji handlowej,
 3. świadczenia usług odpowiedzi na zadane zapytania.
 4. Wysyłki newslettera

Możemy wykorzystywać dane osobowe również w sytuacjach kiedy odrębne przepisy prawa nakładają na nas taki obowiązek.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Co do zasady przekazane nam dane osobowe przechowujemy tak długo, aż nie skorzystają Państwo z prawa do usunięcia swoich danych.

Komu udostępniamy przekazane nam dane osobowe?

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa przekazujemy dane osobowe organom, które na mocy prawa, mogą żądać od nas przekazania Państwa danych. W ramach świadczonych usług Państwa dane przekazujemy:

 1. firmom transportowym / kurierskim realizującym dostawę zamówionego towaru,
 2. dostawcy usług płatniczych/bankowych,
 3. dostawcy usług marketingowych/telemarketingowych,
 4. dostawcy usług badania rynku,
 5. dostawcy usług informatycznych,

Państwa prawa

Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem mają Państwo prawo do:

 1. uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania przez nas informacji i do uzyskania dostępu do Państwa informacji,
 2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. w przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – prawo do wycofania tej zgody, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec wszelkich decyzji podjętych na podstawie automatycznego przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania,
 7. do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku zażądania przez Państwa kopii danych mogą być Państwo zobowiązani do zapłacenia ustawowej opłaty.

Jeżeli przechowujemy jakiekolwiek dane, które są niepoprawne, lub jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w Państwa danych, prosimy o informacje pod adresem e-mail: biuro@freshandnatural.pl, lub za pomocą poczty tradycyjnej, aby umożliwić nam przetwarzanie prawidłowych i aktualnych ewidencji.

Dodaj komentarz